بایگانی ماهانه : مرداد ۱۳۹۸

حذف ۴ صفر پول ملی

تصمیم حذف 4 صفر پول ملی با هدف حفظ کارایی پول ملی، جهت آسان تر شدن نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی وجود دارد، رواج یافته است. کشور نیز دارای پتانسیل‌های بسیاری است که باید با مدیریت آن‌ها بتوان از حداکثر این توانایی بهره‌برداری کرد، تا ...

ادامه مطلب »