بایگانی ماهانه : تیر ۱۳۹۶

اهمیت گزارش در نرم افزار حسابداری

ارائه گزارش به مدیران از مهمترین وظایف بخش مالی هر سازمانی می باشد ، و در اکثر موارد این گزارشات توسط نرم افزار های حسابداری تهیه وارائه میگردد. به همین دلیل بسیار اهمیت دارد که گزارش های مالی که توسط یک نرم افزار حسابداری تهیه می گردد کامل ، دقیق و کاربردی باشد تا به مدیران سازمان کمک نماید تا بتوانند با ...

ادامه مطلب »