بایگانی ماهانه : اردیبهشت ۱۳۹۶

نکاتی در مورد حسابداری و امور مالی کسب و کارهای کوچک

تنها کلماتی که می توانم برای روشنکردن موضوع بیان کنم حسابداری و امور مالی است.این توضیح را از من بپذیرید.مدیریت نادرست کسب و کارهای کوچک می تواند باعث ورشکستگی این بنگاه های اقتصادی شود.در یکی از تیترهای اخیر روزنامه نیویورک تایمز “ده دلیل شکست کسب و کارهای کوچک” دلایلی همچون مدیریت نادرست مالی و تصمیمات حسابداری ضعیف به عنوان ۷۰% ...

ادامه مطلب »