سیستم دبیرخانه و مکاتبات اداری
0

سیستم دبیرخانه و مکاتبات اداری

نرم افزار دبیرخانه و نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار بایگانی از مجموعه نرم افزارهای آرپا که راهکاری نوین برای تمام سازمان های دولتی و بخش خصوصی است , دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش‌های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می‌دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جریان گردش نامه‌های وارده و صادره را در داخل و خارج سازمان تقبل می‌نماید.
نرم افزار دبیرخانه و دفاتر مدیریتها به عنوان واحدهای مسئول امور دفتری انجام وظیفه می نمایند و در واقع این نرم افزار مرکز کنترل و هماهنگ کننده سیستم اموردفتری و گردش نامه و کارتابل های اداری می باشد و برای جمع کردن سیستم کاغذی در شرکت ها میباشد ونرم افزار دبیر خانه و اتوماسیون اداری آرپا با نصب و راه اندازی و پشتیبانی دائم مناسب تمام شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی است.

با خرید این محصول شما می توانید تا 150000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 150000 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 30,000 تومان.


 

 برخي از خصوصيات سيستم اتوماسيون (دبيرخانه و بايگاني) نرم‌افزار آرپا  

•    تعريف اطلاعات پايه شامل چارت سازماني، جايگاهها ، پست ها، کاربران، تقويم سازماني و ..

•     تعريف محدوده عمليات هر کاربر و انتصاب سمت هاي مختلف به يک کاربر

•     ايجاد و مشاهده کارتابل پيام ، پيام هاي ارسالي، پيام هاي حذف شده به تفکيک کاربران

•     تعريف دبيرخانه هاي متعدد و اطلاعات پايه هر کدام شامل انواع نامه، شيوه هاي ارسال، کليد واژه، انواع کار، انواع يادداشت اداري و تعيين مقادير پيش فرض قسمت هاي مختلف سيستم

•     تعريف دفاتر انديکاتور مختلف به ازاي هر دبيرخانه و قالب شماره نامه (وارده، صادره، داخلي)

•     معرفي طرف مکاتبه در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي

•     تعريف اطلاعات پايه دبيرخانه شامل الگوهاي شماره گذاري، الگوهاي چاپ، موضوعات پر تکرار، انواع نامه، شيوه هاي ارسال، دفاتر بايگاني

•     ثبت مشخصات نامه شامل تصوير، ضمائم، رونوشتها، سوابق و اطلاعات ارسال و دريافت

•     قابليت کنترل کاربران دبيرخانه و دسترسي آنها بر حسب سطح دسترسي و امکانات سيستم

•     گزارش عملکرد دبيرخانه بر حسب تاريخ هاي مشخص و گزارش دفتر انديکاتور

•     امکان تفکيک محتويات کارتابل بر اساس انواع ورودي و خروجي و تفويض کارتابل به ديگران

•     امکان جستجو در کارتابل بر اساس انواع ويژگي هاي ورودي ها

•     امکان ارجاع يک ورودي به چندين پست و ارسال همزمان رونوشت هاي متعدد از آن

•     امکان تعييين محدوده زماني و مهلت انجام کار و بازپس گيري ارجاع براي ارجاع دهنده

•     امکان مشاهده چرخه ارجاعات ورودي هاي داخل کارتابل و دريافت گزارش از آن

•     تعريف سطوح امنيت مکاتبات(عادي، محرمانه، سري) و انواع اولويت مکاتبات

•     امکان نگهداري يک نسخه از مکاتبات ارجاع شده در بايگاني شخصي

•     امکان درج نامه هاي عطف و پيرو، جهت تسهيل در پيگيري

•     مشاهده درختواره گردش نامه باتوجه به دسترسي هاي مختلف

•     تعريف جانشين و تفويض وظايف مشخص و درخواست نامه از بايگاني

•     امکان به گردش انداختن نامه هاي بايگاني شده و تاييد الکترونيکي نامه

•     تعريف چندين بايگاني در سيستم و شماره پرونده با فرمت دلخواه

•     امکان بازگرداندن نامه جهت اصلاح و امکان ارسال يادداشت و ارسال فايل ضميمه

•     امکان ارسال پيرو، عطف و ارجاعات قبلي نامه همراه ارجاع

دیدگاه کاربران
0

هیچ نظری ارسال نشده

نظر خود را بنویسید

*
*