سیستم تولید و بهای تمام شده
0

سیستم تولید و بهای تمام شده

نرم افزار بهای تمام شده برای محاسبه و تعیین بهای تمام هزینه ها و کاهش هزینه ها و آنالیز سود آوری در تولید هر یک از محصولات است , نرم افزار بهای تمام شده آرپا مورد استفاده تمام شرکت ها و کارخانه ها قرار میگیرد . یکی از مهمترین مباحث در کارخانجات تولیدی، ثبت و تحلیل فرایند محصولات، نگهداری مستندات، نگهداری موجودی کالای نیمه ساخته، محاسبه بهای تمام شده محصولات، ظرفیت سنجی به همراه برنامه ریزی تولید و تأمین مواد اولیه می باشد. 

با خرید این محصول شما می توانید تا 200000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 200000 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 40,000 تومان.


 

نرم افزار بهای تمام شده جهت انجام موارد ذکر شده احتیاج به یک سیستم یکپارچه می باشد که ارتباط بین بخشهای خرید و زنجیره تأمین ،انبار و فروش و سفارشات را برقرار نموده و مدیریت نماید .

نرم افزار بهای تمام شده آرپا با بکار‌گیری روشهای سفارش کار و روش تولید مرحله‌ای، محاسبه بهای تمام شده استاندارد واقعی محصولات و محاسبات انحراف پیش بینی سربار را با استفاده از روشهای استاندارد محاسبه و گزارش می نماید.

    

 برخي از مشخصاتنرم‌افزار توليد آرپا

 

 

•  معرفي محصول  و انواع آن به همراه معرفي چندين  فرمول ساخت بصورت درخت محصول (BOM)

•  به روز کردن کليه داده ها و مستندات و الصاق آن به شناسنامه محصولات بصورت فايل با فرمتها مختلف.

•  کنترل و مديريت تغييرات مهندسي محصول و ثبت سوابق تغييرات فرمولاسيون

•  مهندسي فرآيند محصول،شامل فرآيند عمليات(OPC)، مدت زمان، توالي عمليات و فرمولاسيون، ويژگي‌ها و دستورالعمل‌هاي توليدي هر مرحله

•  معرفي زمان استاندارد جريان عمليات توليد با توجه به روش هاي زمان سنجي و جذب سربار بر اساس آنها

•  معرفي تجهيزات و ماشين آلات و  شناسنامه آنها به همراه ظرفيت سنجي و اولويت بندي آنها

•  امکان انجام عمليات توليد بر مبناي سفارش کار مشتريان و محاسبات بهاي تمام شده بر اساس سفارش

• انجام عمليات توليد بصورت مرحله اي و محاسبه بهاي تمام شده بصورت استاندارد بر اساس کارت استاندارد

• محاسبه بهاي تمام شده واقعي محصولات در پايان دوره توليد براي هر محصول

•  محاسبه انحرافات به روشهاي استاندارد در پايان دوره توليد و گزارشات مربوطه

•  ارسال مواد و اقلام مورد نياز مختص هر سفارش و رسيد محصول بر اساس هر سفارش و همچنين رسيد                       

• حصول عطف به سفارش و محاسبه بهاي تمام شده بر اساس اقلام ارسالي

•  معرفي  شيفت هاي کاري، تعطيلات و ...الصاق شماره بچ و شناسايي و رديابي محصولات توليد شده

•  دريافت سفارشات تاييد شده از واحد فروش و قراردادها و برنامه ريزي توليد بر اساس سفارشات تأييد شده

•  مرتب سازي تقاضا مشتري، محصول و درجه اهميت سفارشات و اولويت بندي سفارشات در برنامه ريزي

•  پيش بيني سفارشات براساس نياز بازار- براساس سابقه مشتريان- براساس موجودي انبار

•  پيش بيني سفارشات قابل انجام با توجه به ظرفيت توليد، ظرفيت انبار، مشارکت زنجيره تامين کالا

•  تحليل توانايي انجام سفارش و ميزان کمبود منابع و مواد مورد نياز

•  تحليل ظرفيت توليد و ظرفيت در دسترس انبار

• پاسخگويي به سفارش با استفاده از چندين برنامه با توجه به ظرفيت توليد در هر برنامه.با تنظيم برنامه فروش

•  برنامه ريزي سرانگشتي ظرفيت توليد(RCCP) و گزارش از ضايعات عادي و غير عادي

•  امکان انجام عمليات خدمات خارج از موسسه توسط پيمانکار

•  امکان نگهداري موجودي کالاها نزد پيمانکار و ميزان کالاي توليد ارسالي توسط پيمانکار

•  گزارشات متنوع از عملکرد توليد و مصرف مواد  و ضايعات بصورت ماهانه ،روزانه و...

دیدگاه کاربران
0

هیچ نظری ارسال نشده

نظر خود را بنویسید

*
*