سیستم انبارداری و امانی

    

نرم افزار انبارداری در تمامی موسسات به خصوص در شرکتهای بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.با نرم افزار انبارداری آرپا میتوانید کنترل ورود و خروج کالا و مواد اولیه در انبار به شرکت و نگهداری لحظه ای و به موقع موجودی تعدادی و ریالی به همراه شناسه ورود و اطلاعات آماری از آنها و شناسایی و ردیابی آنها از جمله ویژگیهای حائز اهمیت نرم افزار انبارداری آرپا می باشد.

با خرید این محصول شما می توانید تا 150000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 150000 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 30,000 تومان.


نرم افزار انباداری آرپا با انجام عملیات حسابداری انبار , استاندارد انبار و حفظ یکپارچگی و ارتباط مستقیم با سیستم مالی، خرید و فروش داخلی، خرید خارجی و امانت و عطف پیشرفته برگه ها توانسته بسیاری از مشکلات را برطرف نماید.

نرم افزار انبار داری آرپا ارتباط صحیح انبار با سایر قسمتها موجب گردیده که تمامی گزارشات انبار و کاردکسها و محاسبات بهای تمام شده و نگهداری موجودی انبار مواد اولیه، کنترل کیفی موجودیها، تولید، تبدیل و تجزیه کالا و دسترسی به موجودی ریالی انبار به راحتی و با محاسبات اتوماتیک انجام گرفته و نرم افزار انبار داری آرپا از ورود اطلاعات حجیم و خطاهای احتمالی جلوگیری نماید.

 

برخي از مشخصات نرم‌افزار انبارداري آرپا 

 

•  گروه بندي کالا به صورت درختي تا سطح نامحدود و امکان گزارشگيري بر اساس گروه بندي درختي کالاها 

•  معرفي نقطه سفارش،حداقل و حداکثر موجودی و تهيه گزارش و آلارمهاي مربوط به آنها 

• معرفي چندین واحد شمارش جهت هر کالا به همراه بیشمار فیلد قابل تعریف جهت ثبت مشخصات تکمیلی

• الصاق سريال به هر کالا و بصورت گروهي جهت شناسايي و رديابي کالا و پيگيري سوابق گردش کالا

• معرفي انبار نامحدود به صورت درختي تا سطح قفسه بندي ها به صورت مستقل به همراه دسترسی آنها

•   الصاق کد اتوماتيک به کالاها با قابليت تعريف فرمت دلخواه توسط کاربر و اعمال استانداردMESC

•  ارتباط مستقيم با ساير سيستمها به صورتي که با ثبت رسيد يا حواله انبار و با توجه به تنظيمات شعبه صادر کننده، سند حسابداري در بخش حسابداري به صورت اتوماتيک صادر شده و کالا در انبار آماده حواله مي شود    

•  تعيين نرخ بهاي تمام شده موجودي کالا به روشهاي ميانگين ،ميانگين موزون متحرک ،fifo و شناسايي ويژه 

•  تنظيمات حسابداري انبار به صورت کلی در سطح انبار و به صورت مجزا براي هر کالا 

•  صدور مجوز رسيد و حواله انبار جهت کنترل خروج کالا با  ارسال مجوز براي نگهبان جهت اجازه خروج

•  امکان عمليات انبار کالاهاي ست و عمليات تبديل و تجزيه کالا با انجام محاسبه اتومات بهای تمام شده

•  امکان معرفي چندين فرمول ساخت براي مونتاژ و همچنين تجزيه کالا و نگهداري موجودي تعدادي و ريالي

•  انجام عمليات انتقال کالا بين انبار با بهاي تمام شده محاسبه شده و صدور مجوز مربوطه 

• صدور برگه مصرف کالا و ارسال کالا جهت مصرف به توليد و يا پروژه در جريان تکميل

•  امکان صدور بارنامه و مشخصات ماشين حمل و تهيه و تنظيم برگه باسکول 

•  سيستم عطف حرفه اي بين سالهاي مالي مختلف و ايجاد يکپارچگي با ساير بخشها از جمله خريد، فروش....

•  نگهداري موجودي انبار و موجودي بازرگاني به صورت جداگانه و نمایش موجودي کالاهای در راه

•  عمليات انبار گرداني در پايان دوره مالي بصورت اتومات با دستگاه انبار گردانی و ثبت تعدیل اتومات انبارها

•  گزارش مرور کالا از کل به جزء تا سطح برگه صادره و بالعکس بصورت تو در تو   

•  گزارش کاردکس حسابداري کالا و مشاهده بهاي تمام شده حواله هاي صادره به صورت تو در تو  

•  گزارش کالاهاي مونتاژ شده ، ضایعات ، بازیافت ، تجزیه شده با فیلترهای مورد نیاز 

•  امکان ارسال مواد و کالا به پيمانکار و دريافت کالاي تغيير يافته و محاسبه بهاي تمام شده کالاي دريافتي    

•  گزارش نقطه سفارش کالا و مشاهده کالاهايي که از نقطه سفارش تجاوز نموده اند 

•  گزارش حداقل و حداکثر موجودي کالا و نمايش انحراف از حداقل و حداکثر موجودي  

دیدگاه کاربران
0

هیچ نظری ارسال نشده

نظر خود را بنویسید

*
*