سیستم حسابداری چندسطحی ارزی

  نرم افزار حسابداری چند سطحی , بسیاری از سازمان ها و مؤسسات اقتصادی، در معاملات تجاری خود از ارزهای مختلف استفاده می کنند. اگر چه نتیجه فعالیت های مالی - اقتصادی مؤسسات یاد شده به صورت حساب های ریالی نگهداری می شود، اما دسترسی به اطلاعات معاملات چند ارزی و حفظ و نگهداری سوابق نرخ های برابری ارزهای مختلف ضروری است. نرم افزار چند سطحی حاضر به عنوان زیر سیستم حسابداری می تواند در مجموعه سیستم یکپارچه آرپا مورد استفاده قرار گیرد.

با خرید این محصول شما می توانید تا 250000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 250000 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 50,000 تومان.


 برخي از مشخصات نرم‌افزار حسابداري آرپا  

 

•  معرفي شرکتها و دوره هاي مالي در بازه زماني دلخواه و تهيه گزارشات تلفيقي چند زبانه و مقايسه اي بين آنها

•  امکان معرفي ارزهاي مختلف و ثبت سند ارزي و تبديل مبالغ به ارز پايه و عمليات تسعير ارز

•  استفاده از کدينگ حسابداريو 3 تفصيل شناور (مراکز هزينه ، پروژه ، قرارداد و...) در سطوح نامحدود

•  ارتباط با ساير سيستمها و تنظيم شابلونهاي قابل انعطاف جهت درج اسناد اتومات و کارتابل بررسي مديريت 

•  ارتباط تفصيليهاي شناور با حسابها جهت صدور اسناد با کمترين خطاي احتمالي و تنظيمات حرفه‌اي کدينگ 

• دسته بندي وثبت سند در چهار وضعيت يادداشت، موقت، بررسي شده و دائم و تهيه گزارشات به تفکيک   

•  امکان الصاق فايل، متن، عکس و ... با فرمتهاي مختلف به سند و مشاهده آنها  

•  امکان کپي ، ادغام، جابجايي ، مرتب سازي اسناد و تسهيم هزينه هاي مشترک به صورت دسته اي و يا واحد

•  بررسي گروهي و واحد سند و امکان فيلتر و مشاهده اسناد بررسي شده و غير قابل تغيير نمودن آنها

•  نشانه‌گذاري اسناد جهت بررسي و تهيه گزارش از اسناد مذکور و معرفي اسناد نمونه با آلارم هشدار دهنده

•  معرفي ماهيت حسابها و هشدار لازم ،بودجه و اعتبار، شرحهاي عمومي

•  جستجو در اسناد حسابداري به صورتي که با کمترين اطلاعات از سند صادره و ضمائم آن بتوان جستجو نمود

•  امکان انتقال سند از يک شرکت به شرکت ديگر به همراه ضمائم برگه‌هاي سند و مرتب سازي شماره اسناد 

•  گزارش ماتريسي جامع مرور کلي حسابها به همراه اشخاص،مراکز هزينه، قراردادها و پروژه‌ها و .... از کل به جزء

•  تهيه گزارش دفاتر قانوني : دفتر روزنامه ، دفتر کل در سطوح قابل تنظيم و انواع فيلتر هاي مورد نياز 

• تهيه گزارش آناليز حسابداري و تعيين چيدمان گزارش توسط کاربر و ذخيره آن براي استفاده آتي

•  تراز آزمايشي به صورت دو ستوني و چهار ستوني و شش ستوني و هشت ستوني با قابليت ارزي و تعدادي 

•  تهيه گزارش صورت گردش وجوه نقد به شکل مستقيم و غير مستقيم و فرمول‌نويسي نسبتهاي مالي

• معرفي روشهاي انتقال اسناد(همزمان-انتخابی)به شرکت ديگر و تنظيم دفاتر قانوني بدون ورود اطلاعات تکراري

•  گزارش ترازنامه  و سود و زيان و صورت بهاي تمام شده به شکل تفصيلي و دو ستوني به تفکيک شعبه و پروژه

•  صدور خلاصه سند حسابداري به صورت ماهانه جهت ثبت در دفاتر قانوني و ذخيره آن به عنوان رونوشت

•  امکان نگهداري صندوق ارزي بر اساس ارزهاي مختلف و تهيه گزارش آن بر اساس ارز انتخابي

•  امکان تهيه تمامي گزارشات حسابداري بر اساس ارز انتخابي و بصورت ادغامي از ساير ارزها

•  ارسال تمامي جداول به فرمهاي excel، text، pdf، html و ارسال تمامي آنها به صورت e-mail  

دیدگاه کاربران
0

هیچ نظری ارسال نشده

نظر خود را بنویسید

*
*