نرم افزار حسابداری هایپر مارکت پرنساگر به دنبال کوتاه ترين مسير براي رسيدن به يک نرم افزار حسابداري کامل ، سريع ، زيبا و قابل اعتماد هستيد ، ما آن را به شما هديه مي دهيم !

دانلود (نسخه رایگان)نرم افزار ویژه سوپرمارکت و هایپر مارکت برای ویندوزهای XP , Vista , 7 , 8 ورژن های 32 و 64 بیتی

با خرید این محصول شما می توانید تا 99000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 99000 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 19,800 تومان.


 • نصب و راه اندازی و آموزش رایگان در محل + استفاده از کلاس های آموزشی رایگان + پشتیبانی کاملاٌ رایگان در دفتر پشتیبانی شرکت
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
990,000 تومان بدون مالیات.

شرکت مهندسی نرم افزار پژواک با توجه به نیاز صنف سوپرمارکت ها و هایپر مارکت ها به یک نرم افزار حسابداری تخصصی اقدام به تولید نرم افزار حسابداری تخصصی ویژه سوپر مارکت نمود. در نرم افزار امکانات قابل توجه بسیاری تعبیه شده است که از امکانات مهم برای این صنف می توان به موارد زیر اشاره کرد .با توجه به اینکه سوپر مارکت ها به سرعت عمل بالا در هنگام صدور فاکتور نیاز دارند و در لحظه فاکتور تسویه می شود نرم افزار با استفاده از ماژول فروش هایپر مارکت می تواند به خوبی این وظیفه را در نرم افزار انجام دهد و با سرعت بالای خود نیازهای سوپر مارکت ها را برطرف کند .ماژول فروش هایپر مارکت تنها برای فروش سریع کالاها می باشد که همزمان برای چندین مشتری فاکتورهای جدا صادر نمود . این نرم افزار امکان وارد کردن تعداد نامحدود اقلام و کالاهای سوپر مارکت را دارد . امکان تسویه فاکتور به صورت نقد و یا چک و اعمال تخفیف به صورت ریالی و درصدی و چاپ فاکتور به صورت همزمان را دارد . امکان ثبت برگشت از فروش به صورت سريع با امكان تائيد از طرف مدير فروشگاه يا سوپر وايزر و همچنین سازگار با چاپگرهای موجود در بازار برای چاپ فاکتورهای فروش می باشد . نرم افزار شامل تمامی گزارشات مورد نیاز شما از قبیل میزان فروش روزانه ، وضعیت بدهکاران و بستانکاران ،موجودی انبار ،هزینه ها و ... می باشد . امکان فروش بر اساس واحدهای کلی و جزئی وجود دارد به عنوان مثال کالاهایی که به صورت کارتنی وارد انبار شده ولی فروش آنها به صورت تکی انجام می شود و امکانات دیگر که به همراه عکس می توانید در زیر مشاهده نمایید .

soper

 

عکس محیط نرم افزار  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی بارز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ حسابداري ﭘـﺮﻧـﺲ ویژه سوپر مارکت‬ 

tik4ماژول فروش هایپر مارکت   photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

tik4هشدار کمبودی موجود کالا  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

tik4تعریف کالاها با واحدهای مختلف (کارتونی ، بسته ای ، دانه ای )  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

tik4امکان اتصال نرم افزار به ترازو  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

tik4امکان تعریف بارکد و فروش به وسیله بارکدخوان  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

tik4سرعت بالا در هنگام فاکتور زدن  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

tik4استفاده از انواع تخفیفات  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

tik4ارتباط با دستگا های پرداخت الکترونیکی بانک (pos)  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

tik4نمونه چاپ صورت حساب  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

tik4 تعریف انبارها   photo video slr camera icon 512x512 pixel 12


سخت افزارهای قابل استفاده توسط نرم افزار حسابداری پرنس :

tik4انواع نمایشگرهای لمسی photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

tik4دستگاه های بارکد خوان  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

tik4صفحه کلید های قابل برنامه ریزی  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12


سایر امکانات نرم افزار سوپر مارکت :

tik4کلیه عملیات خرید و فروش
tik4گردش چک و بانک و عملیات مالی بصورت اتوماتیک
tik4گروه گزارشات انبارداری
tik4گروه هزینه و درآمد
tik4گزارش سود بخش ها
tik4گزارش دفتر تفصیلی اشخاص
tik4گروه پیش فاکتور و سفارشات کالا
tik4گروه معامله کالا
tik4گروه گزارش دفاتر
tik4گروه گزارشات زمانی کالا


مقایسه با نسخه پایه نرم افزار شامل   photo video slr camera icon 512x512 pixel 12 :

tik4امکان تعریف چند بارکد برای کالا

tik4عملیلت انبار ( انتقال از انبار به انبار )

tik4ماژول فروش هایپر مارکت


ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی کلی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ حسابداري ﭘـﺮﻧـﺲ‬ :

tik4ﺳﺎدﮔﯽ و رواﻧﯽ (اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وﯾﻨﺪوز را در ﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶ حسابداري ﻧﺪارد.)
tik4ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و راﺣﺖ ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﻮدآﻣﻮز (آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ)، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺼﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ‬ .
tik4اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻀﻤﯿﻦ از دﺳﺖ ﻧﺪادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮕﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر، ﺳﺎﻋﺘﯽ، روزاﻧﻪ و دﺳﺘﯽ‬ .
tik4ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﺰارﺷﺎت‬ .
tik4راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻪ (ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ) ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ‬ .
tik4ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی ﻟﯿﺰری، ﺣﺮارﺗﯽ، ﺳﻮزﻧﯽ، ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن و اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ 8 ‪ ،A5 ،A4 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی، 6 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی‬
tik4ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﮐﻠﯿﻪ وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ‪ 7 , Vista , XP‬ اﻋﻢ از 32 ﺑﯿﺘﯽ و 64 ﺑﯿﺘﯽ‬ .
tik4ﻧﺼﺐ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ 2 ﮐﻠﯿﮏ.‬
tik4ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و روان‬ .

tik4اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ CD‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر‬ .
tik4ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻧﺼﺐ و آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن‬ .
tik4ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ‬ .
tik4اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ، ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد‬ .
tik4ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻦ‬ .
tik4ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺿﺮوری در ﺗﻤﺎم ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮﯾﺎ‬ .

معرفی نرم افزار حسابداری هایپر مارکت پرنس

نرم افزار حسابداری فروشگاهی پرنس، نرم افزاری کامل و جامع جهت انجام کلیه کارهای مالی، حسابداری، اتوماسیونی و انبارداری فروشگاه‌هاست.

نرم افزار حسابداری پرنس دارای بخش‌های مختلفی می باشد  ازجمله:

 • گروه گزارشات انبارداری
 • گروه هزینه و درآمد
 • گروه بانک و چک و صندوق
 • گروه گزارشات سرمایه ها
 • گروه پیش فاکتور و سفارشات
 • گروه معامله کالا
 • گروه گزارش دفاتر
 • گروه سیستم حقوق و دستمزد
 • گروه گزارشات زمانی کالا
 • گروه گزارشات تحلیل آماری
 • گروه اسناد حسابداری

نرم افزار حسابداری پرنس همچنین دارای امکانات پیشرفته‌ای مانند: صفحه‌ی فروش سریع (ویژه هایپرمارکت‌ها)، فروش اقساطی و چاپ دفترچه اقساط، ثبت فاکتور امانی بهمراه گزارشات، کارت خرید، اشانتیون، اتصال به ترازوهای هوشمند و بارکدهای وزنی، اتصال به دستگاه کالر آی‌دی، عملیات انتقال انبار به انبار، تعیین خصوصیت کالا، تعریف چندبارکد برای هر کالا، ترازنامه، نقطه سفارش کالا، تقسیم سود انباشه، مانیتور دوم، فرمول تولید (برای کارگاه‌های تولیدی) می‌باشد.

از امکانات جانبی دیگر نرم افزار حسابداری پرنس می‌توان به پنل پیامک، سیستم قرعه‌کشی و امکانات تخفیفات دوره‌ای (بصورت درصدی و ریالی)، امکان اتصال به اکثر دستگاه های پوز بانکی و ارسال قیمت بر روی دستگاه پوز اشاره نمود.

از ویژگی‌های دیگر پرنس می‌توان از قابلیت "مرکز-شعب" نام برد. این ویژگی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای که دارای شعب مختلف در مناطق و یا شهرهای دیگر هستند کاربرد دارد. نحوه‌ی کار سیستم مرکز و شعبه به اینصورت است که تمامی کالاها در مرکز تعریف و قیمت گزاری می‌شوند و شعب در صورت اتصال به مرکز آخرین اطلاعات را دریافت و بروزرسانی می‌کنند. شعب بصورت مستقل کار می‌کنند و نیازی به برقراری ارتباط دائمی با مرکز نخواهند داشت.

سیستم گزارشگیری در مرکز به گونه‌ای است که با برقراری ارتباط با هر یک از شعب، آخرین گزارشات ازجمله: گزارش موجودی کالاها در انبار هر یک از شعب، گزارش معاملات، گزارش اشخاص، گزارش بانک و صندوق و سایر گزارشات مربوط به شعب، بصورت جداگانه به مرکز ارسال شده و ذخیره می‌گردد.

نرم افزار حسابداری فروشگاهی پرنس می‌تواند جایگزین مناسبی برای سایر نرم افزارهای حسابداری باشد، درصورتی که شما از نرم افزار حسابداری دیگری استفاده می‌کنید و قصد دارید نرم افزار پرنس را جایگزین آن نمایید، می‌توانید اطلاعات مربوط به مشتریان و کالاها را بصورت فایل Excel ذخیره و در نرم افزار پرنس بارگزاری نمایید.

نرم افزار پرنس به دو روش اینترنتی و آفلاین بروزرسانی می‌گردد و شما می‌توانید درصورت خرید نرم افزار پرنس از بخش بروزرسانی سایت اقدام به دریافت فایل بروزرسانی و اجرای آن بر اساس فایل راهنمای موجود در سایت نمایید.    نرم‌افزار هایپر مارکت پرنس برای چه مشاغلی مناسب است؟

باتوجه به گستردگی ویژگی‌های نرم افزار پرنس، تمامی فروشگاه‌های هایپرمارکت‌ها، سوپرمارکت‌ها، فروشگاههای زنجیره ای ، فروشندگان لبنیات و سوپر پروتئین، می توانند از این نرم افزار استفاده نمایند.

      برخی از امکانات نرم افزار پرنس

 قابلیت تعریف مرکز و شعبه

امکان استفاده کلاینت و سرور و همچنین پیاده سازی سیستم مرکز و شعبه و ارتباط بین نقاط جغرافیایی در فواصل دور و شهرهای مختلف.

 سازگاری با انواع سخت افزار

قابلیت مشارکت در فروش برای برندها و مراکز تجاری بزرگ که می‌خواهند سهمی از فروش را به صاحب برند و یا مالک اختصاص دهند.

 قابلیت های مدیریتی گسترده

داشبورد مدیریتی با قابلیت های گسترده شامل ارسال جزئی ترین گزارشات فعالیت نرم افزار بصورت آنلاین و از طریق اینترنت.

 امکان تعریف تخفیف

قابلیت پیشرفته تعریف اشانتیون و کارت تخفیف و همچنین برگزاری تخفیفات دوره ای برای مشتریان فروشگاه بصورت ریالی و درصدی.


مشخصات کلی

tik4سیستم عامل :win xp ,win vista , win 7 ,win8
tik4مناسب مشاغل :کلیه فروشگاهها و مراکز خدماتی و ...


اطلاعات پایه

tik4امکان معرفی کالا به تعداد بینهایت
tik4معرفی حساب اشخاص به تعداد بینهایت
tik4امکان گروه بندی کالاها
tik4امکان گروه بندی اشخاص 
tik4معرفی واحد برای کالاها 
tik4ثبت هزینه و درآمد 


فاکتور ها

tik4صدور پیش فاکتور وصدرو فاکتور برگشت از خرید و فروش 
tik4امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان 
tik4استفاده ازشماره فنی برای هرکالا جهت صدور فاکتور 
tik4ثبت شماره سریال کالا در فاکتورها :
tik4محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای هر کالا در فاکتورها 
tik4محاسبه تخفیف کالا در هرسطر فاکتور 
tik4محاسبه سود و زیان هرفاکتور دربخش مدیریت قسمت سود و زیان 
tik4هشدار برای میزان اعتبار اشخاص درفاکتور فروش و سند پرداخت 
tik4صدور فاکتور فروش سریع و با استفاده از بارکد خوان ویژه سوپر مارکت ها 
tik4مشاهده فاکتورهای صادره 
tik4امکان حذف و اصلاح فاکتور 
tik4ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها 
tik4امکان گزارشگیری از فاکتورها به صورت ستونی 
tik4ثبت عکس کالا با امکان مشاهده در فاکتور 
tik4ثبت زمان تسویه فاکتور 
tik4امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور 


انبارداری

tik4ثبت نقطه سفارش کالا و گزارش کالاهایی که مقدارشان به نقطه سفارش رسیده است 


عملیات بانک و چک

tik4کنترل برگه های دسته چک 
tik4دفتر چک(انتقال چکها به بانک، تایید وصول چکها، برگشت چک، نقد کردن چک و رویت وضعیت چک و لغو آخرین مرحله آن) 
tik4چستجوی پیشرفته چک 
tik4پرینت چک، معرفی انواع چک های جدید وگزارش چک های پرینت شده 
tik4هشداربرای چک ها واسناد پرداختنی(آلارم چک) 
tik4امکان ثبت چکهای باطله و تضمینی دریافتی و پرداختی 
tik4لیست چکهای برگشتی 
tik4هشدار برا ی کسری بانک، هنگام نقد کردن یا تایید وصول اسناد پرداختنی و یا هزینه بانکی 


امکانات حسابرسی

tik4بررسی تعهد اشخاص (چکی و دفتری) و مرتب سازی براساس نام و کد شخص 
tik4معرفی چند صندوق و استفاده از سیستم چند صندوقه 
tik4روئیت و چاپ ریز حساب اشخاص به صورت تفکیکی 
tik4موجودی ریالی هر گروه کالا 
tik4مشاهده مانده صندوق به صورت لحظه ای 
tik4امکان درج هزينه در هرگروه هزينه 


گزارشات

tik4چاپ صورتحسابها ، فاکتورها ،حواله خروج از انبار، گزارشات و ... با کلیه چاپگرها و چاپ رولی فاکتور (8cm) 
tik4محاسبه سودوزیان به تفکیک ماههای سال و دوره زمانی دلخواه و به تفکیک هر کالا 
tik4گزارش موجودی ریالی کالا ، صندوق، بانکها و لیست فاکتورهای خرید و فروش
tik4محاسبه سود و زیان هر شخص دربخش مدیریت قسمت سود و زیان 
tik4امکان پشتیبان گیری از برنامه به صورت اتوماتیک و دستی و امکان بازگرداني 
tik4وضعیت گردش کلیه حسابها (دفتر روزنامه) 
tik4امکان گزارشگیری از دفتر روزنامه 
tik4ثبت رفتار کاربران گزارش هاي نموداري و مقايسه اي 


سایر امکانات :

tik4هشدار برای کسری صندوق، هنگام برداشت یا هزینه از صندوق 
tik4تعريف کاربران و تعیین سطوح اختیارات هر کاربر 
tik4دفترچه تلفن 
tik4امکان صدور خودکار فایل مخصوص اداره ی دارایی TTMS 

 

مشخصات کلی

شماره مجوز : 8-22600-052133
مرجع صادر کننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قابل نصب روی سیستم عامل ویندوز : win xp-vista-7-8-10
مناسب مشاغل : سوپر مارکت، هایپر مارکت، سبزی مارکت

اطلاعات پایه

امکان معرفی کالا به تعداد : بینهایت
معرفی حساب اشخاص به تعداد : بینهایت
امکان چاپ بارکد :
امکان گروه بندی کالاها :
امکان گروه بندی اشخاص :
معرفی واحد برای کالاها :

فاکتور ها

صدور پیش فاکتور وصدرو فاکتور برگشت از خرید و فروش :
امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان :
استفاده ازشماره فنی برای هرکالا جهت صدور فاکتور :
ثبت شماره سریال کالا در فاکتورها :
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای هر کالا در فاکتورها :
محاسبه تخفیف کالا در هرسطر فاکتور :
محاسبه سود و زیان هرفاکتور دربخش مدیریت قسمت سود و زیان :
هشدار برای میزان اعتبار اشخاص درفاکتور فروش و سند پرداخت :
ثبت چند فاکتور همزمان از طریق کلید فاکتور باز :
صدور فاکتور فروش سریع و با استفاده از بارکد خوان ویژه سوپر مارکت ها :
مشاهده فاکتورهای صادره :
امکان حذف و اصلاح فاکتور :

انبارداری

ثبت نقطه سفارش کالا و گزارش کالاهایی که مقدارشان به نقطه سفارش رسیده است :

عملیات بانک و چک

کنترل برگه های دسته چک :
دفتر چک(انتقال چکها به بانک، تایید وصول چکها، برگشت چک، نقد کردن چک و رویت وضعیت چک و لغو آخرین مرحله آن) :
چستجوی پیشرفته چک :
پرینت چک، معرفی انواع چک های جدید وگزارش چک های پرینت شده :
هشداربرای چک ها واسناد پرداختنی(آلارم چک) :
امکان ثبت چکهای باطله و تضمینی دریافتی و پرداختی :
لیست چکهای برگشتی :
هشدار برا ی کسری بانک، هنگام نقد کردن یا تایید وصول اسناد پرداختنی و یا هزینه بانکی :

امکانات حسابرسی

بررسی تعهد اشخاص (چکی و دفتری) و مرتب سازی براساس نام و کد شخص :
معرفی چند صندوق و استفاده از سیستم چند صندوقه :
روئیت و چاپ ریز حساب اشخاص به صورت تفکیکی :
موجودی ریالی هر گروه کالا :
مشاهده مانده صندوق به صورت لحظه ای :

گزارشات

چاپ صورتحسابها ، فاکتورها ،حواله خروج از انبار، گزارشات و ... با کلیه چاپگرها و چاپ رولی فاکتور (8cm) :
محاسبه سودوزیان به تفکیک ماههای سال و دوره زمانی دلخواه و به تفکیک هر کالا :
گزارش موجودی ریالی کالا ، صندوق، بانکها و لیست فاکتورهای خرید و فروش :
محاسبه سود و زیان هر شخص دربخش مدیریت قسمت سود و زیان :
امکان پشتیبان گیری از برنامه به صورت اتوماتیک و دستی و امکان بازگرداني :
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان :
وضعیت گردش کلیه حسابها (دفتر روزنامه) :

سایر امکانات

هشدار برای کسری صندوق، هنگام برداشت یا هزینه از صندوق :

دیدگاه کاربران
0

هیچ نظری ارسال نشده

نظر خود را بنویسید

*
*