نرم افزار تشریفات مجالس پردیس

نرم افزار حسابداری پردیس یک نرم افزار کاملا منحصر به فرد و شاید بتوان گفت کم نظیر در کل ایران می باشد که به صورت اختصاصی جهت تالار مجالس و باغ های تشریفات طراحی شده است.

با خرید این محصول شما می توانید تا 1030000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1030000 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 206,000 تومان.


 • نصب و راه اندازی و آموزش رایگان در محل + استفاده از کلاس های آموزشی رایگان + پشتیبانی کاملاٌ رایگان در دفتر پشتیبانی شرکت
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
10,300,000 تومان بدون مالیات.

معرفی نرم افزار پردیس

نرم افزار حسابداری تالار پذیرایی


کمتر نرم افزار تخصصی به زبان فارسی در این حوزه موجود است و نرم افزار پردیس با در نظر گرفتن همه درخواست ها و مدت ها کار کارشناسی انجام شده در خصوص نیازسنجی و طراحی ،پاسخ به همه نیازها و درخواست ها، پیاده سازی شده است.


از ابتدای مراجعه صاحب مراسم به یک تشریفات و بررسی تقویم زمان مراسم تا پایان مراسم و خروج همه مدعوین از تالار ،تمام امور توسط نرم افزار مدیریت می شود.تمام مناسبت ها در تقویم طراحی شده توسط نرم افزار از ابتدا تا انتهای سال درج شده است.


معمولا قیمت ها بر اساس تاریخ های خاص تعریف می شوند. تاریخ های رزرو شده در این تقویم با همه جزئیات مشخص است و از هم پوشانی تاریخ ها پرهیز می گردد.


کلیه منوها و همچنین سایر سرویس های قابل ارائه، در نرم افزار تعریف می گردد و تعداد مهمان در مراسم رزرو شده در یک تاریخ خاص و درج شده در تقویم را می توان مشخص نمود.


سرویس های اضافه مانند شمع آرایی و یا گل آرایی و یا تزئینات خاص و ... و تعداد میزبان (گارسون ها) و سایر خدمات مانند گروه موسیقی ،آتش بازی ،شعبده بازی و ... در نرم افزار قابل اضافه شدن و مدیریت می باشد.


امکان برگزاری مجلس و همچنین وسایل مورد نیاز که بعضاً ممکن است که لازم به کرایه شود تا از آن در مراسم استفاده شود همه در نرم افزار قابل ثبت و مدیریت می باشند و در نهایت با در نظر گرفتن همه جزئیات ،قرارداد توسط نرم افزار طراحی،ثبت و چاپ می گردد و در اختیار طرفین جهت امضاء قرار می گیرد.


با ثبت قرارداد توسط سیستم ،بسیاری از امور به صورت اتوماتیک و پیوسته مدیریت می شود و کار به صورت مکانیزه انجام می گردد.


می توان زمان و تاریخ مراسم را بر اساس تعداد مهمان در سیستم ثبت نمود و مقدار و زمان پخت مواد غذایی را به آشپزخانه ارائه نمود.


امکان مشخص کردن خدمه برای انجام امور محوله در تاریخ مورد نظر و محاسبه حقوق و دستمزد آن ها به راحتی در نرم افزار قابل پیاده سازی می باشد.


می توان که مدیریت کرایه وسایل و هزینه و مبلغ کرایه و سایر امورمالی،همچنین هزینه استهلاکات و ضایعات مراسم  را توسط نرم افزار ثبت و محاسبه نمود و در نهایت می توان سود عاید از هر مراسم را مشخص نمود و هیچ چیز حتی کوچک ترین موارد از نظر دور نمی ماند.


مدیریت انبار کالاها و همچنین مدیریت انبار آشپزخانه توسط سیستم کنترل می گردد و پس از برگزاری هر مراسم می توان که با مغایرت گیری از مفقود شدن اشیاءجلوگیری نمود.


ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها در سیستم و مدیریت صندوق و چک های دریافتی از مراسم و چک های پرداختی به طرف حساب های مختلف .


در نرم افزار حساب بیعانه ها مشخص و طرف حساب های مجموعه هرکدام دارای یک سرفصل حساب اشخاص منحصر به فرد بوده که می توان به دقت حسابرسی آن ها در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.


با استفاده از ویژگی حقوق و دستمزد در نرم افزار می توان فرمول های متعدد برای عامل های حقوقی کارگران و پرسنل تعریف نموده و به صورت روزانه و یا حقوق ثابت ماهانه و یا هر فرمول دیگری ،پارامترهای حقوقی را مشخص و اضافات و کسورات آن را تعریف و با صدور فیش حقوقی ،حقوق را محاسبه و پرداخت نمود.


سود،زیان،هزینه،درآمد با همه جزئیات لازم به دقت و سرعت توسط نرم افزار محاسبه و اعلام می گردد.


با توجه به اینکه صنف تشریفات مجالس حرفه ای با سلایق متفاوت می باشد ،در صورت وجود مدیریت مالی و هماهنگ کننده کارها ،بسیار به سودآوری مجموعه کمک می کن و همچنین در روند برگزاری مراسم و نظم حاکم بر آن تاثیر کاملا به سزایی دارد.


نرم افزار پردیس محصول شرکت مهندسی نرم افزار پژواک می تواند که نظم و انظبات را در کنار مدیریت شما به مراسم های برگزار شده اهدا کند و عملا با مکانیزه شدن مجموعه بسیاری از هزینه ها کاهش و سودآوری بیشتری را به ارمغان می اورد.

.


      نرم‌افزار پردیس برای چه مشاغلی مناسب است؟

نرم افزار پردیس با توجه به امکانات گسترده و پیشرفته بهترین گزینه برای مدیریت تالارهای پذیرایی می باشد. همچنین از نرم افزار پردیس میتوان برای حسابداری تالارهای پذیرایی بهره جست.

نرم افزار پردیس در کنار تالارهای پذیرایی می تواند برای مدیریت مجالس و مراسم مورد استفاده قرار گیرد.

       برخی از امکانات نرم افزار پردیس

 مراسم با بندهای دلخواه

پردیس میتواند قرارداد انواع مراسم را با بندهای دلخواه شما طراحی کند.

 مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت حرفه ای ارتباط با مشتری جهت پیگیری های بعدی مشتریان

 عملیات انبار براساس مراسم

قابلیت انجام عملیات انبار بر اساس مراسم و شرایط مربوط به مراسم

 ارائه گزارشهای تفکیک شده

ارائه گزارش تهیه کالا به تفکیک مسئول خرید، مسئول انبار و آشپزخانهﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ حسابداري ﭘـﺮدیس‬ :
- ﺳﺎدﮔﯽ و رواﻧﯽ (اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وﯾﻨﺪوز را در ﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶ حسابداري ﻧﺪارد.)
- ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و راﺣﺖ ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﻮدآﻣﻮز (آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ)، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺼﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ‬ .
- اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻀﻤﯿﻦ از دﺳﺖ ﻧﺪادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮕﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر، ﺳﺎﻋﺘﯽ، روزاﻧﻪ و دﺳﺘﯽ‬ .
- ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﺰارﺷﺎت‬ .
- راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻪ (ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ) ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ‬ .
- ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی ﻟﯿﺰری، ﺣﺮارﺗﯽ، ﺳﻮزﻧﯽ، ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن و اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ 8 ‪ ،A5 ،A4 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی، 6 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی‬
- ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﮐﻠﯿﻪ وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ‪ 7 , Vista , XP‬ اﻋﻢ از 32 ﺑﯿﺘﯽ و 64 ﺑﯿﺘﯽ‬ .
- ﻧﺼﺐ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ 2 ﮐﻠﯿﮏ.‬
- ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و روان‬ .
- اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ CD‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر‬ .
- ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻧﺼﺐ و آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن‬ .
- ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ‬ .
- اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ، ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد‬ .
- ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻦ‬ .
- ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺿﺮوری در ﺗﻤﺎم ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮﯾﺎ‬ .
- ﺗﻨﻮع ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ‬ .

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی نرم افزار مدیریت تشریفات مجالس ﭘـﺮدیس‬ :

 • امکان تعیین نوع مراسم
 • امکان ثبت اطلاعات کامل رزرواسیون
 • امکان ثبت سفارش
 • امکان ثبت الگوی مراسم
 • امکان تعریف محل های برگزاری مراسم
 • امکان پکیج بندی کالاها
 • امکان ثبت عملیات های انبار پس از انجام مراسم
 • امکان ثبت کلیه ملزومات مورد نیاز مراسم
 • امکان ثبت عملکرد پرسنل و محاسبه حقوق
 • امکان مشاهده آلبوم تصاویر مربوط به محل برگزاری و کالاهای تشکیل دهنده پکیج
 • امکان فسخ قرارداد و لغو کلیه عملیات های مالی
 • امکان تنظیم تقویم و پیشنهاد تاریخ های مشهور
 • نمایش تقویم ویژه مراسم
 • گروه گزارشات انبارداری
 • گروه هزینه ودرآمد
 • گروه گزارشات سرمایه ها
 • افزایش و کاهش سرمایه
 • گروه گزارشات دفاتر
 • گروه گزارشات زمانی کالا
 • ترازنامه
 • پنل ارسال پیامک

 گزارش قــرارداد ها  

در این فرم تمامی اطلاعات قرارداد منعقد شده را نمایش می دهد، کاربر می تواند در حالت عادی بر روی وضعیت های یک قرارداد – که شامل ( ثبت شده، انجام شده و فسخ شده ) است – تاریخ مراسم، بخش، شخص یا اشخاص، بازه تاریخی قرارداد و نوع مراسم جستجو را انجام دهد. همچنین می تواند با استفاده از جستجوی پیشرفته بر روی آیتم های کم کاربرد تر قرارداد هم جستجو انجام دهد. در این فرم کاربر می تواند عملیات های ویرایش، چاپ، مشاهده نسخه چاپی، ارسال گزارش به اکسل، مشاهده نموداری اطلاعات جستحو شده و ... انجام دهد.

همچنین اگر قراردادی از یک سفارش به قرارداد تبدیل شده باشد این امکان در این فرم وجود دارد که کاربر بتواند سفارش مرتبط با این قرارداد را هم ببیند

درصورتی که سیستم کاربر بیش از یک سال مالی داشته باشد، در این فرم این امکان هم وجود دارد که بدون انتخاب سال مالی در ابتدای برنامه، بر روی هر سال مالی به دلخواه گزارش تهیه کنید.


تاییدیه انجام مراسم 

در این فرم کاربر می تواند همانند گزارش قرارداد ها، قرارداد مورد نظر خود را مشاهده کرده و وضعیت یک یا چند قرارداد را همزمان با هم از وضعیت ثبت شده را به انجام شده تغییر دهد.


گزارش سفــارشات 

در این گزارش هم می توان تمامی اطلاعات سفارشات ثبت شده را بسته به شرایط جستجو مشاهده کرده و بر روی اطلاعات جستجو شده عملیات هایی نظیر ویرایش، چاپ، مشاهده نسخه چاپی، ارسال گزارش به اکسل، مشاهده نموداری اطلاعات جستحو شده و ... را انجام دهد. همچنین در این فرم کاربر می تواند مستقیماً به فرم تعریف سفارشات مراجعه کرده و سفارش جدیدی را ثبت کند.


 تاییدیه انجام سفارش 

در این فرم کاربر می تواند همانند گزارش سفارشات، سفارشات مورد نظر خود را مشاهده کرده و وضعیت یک یا چند قرارداد را همزمان با هم از وضعیت ثبت شده را به انجام شده تغییر دهد.


 گزارش رزرو مراسم 

در این فرم کاربر می تواند اطلاعات کاملی از رزو ها را مشاهده کند، برای این منظور می تواند عملیات جستجوی خود را بر روی گزینه هایی همچون وضعیت رزرو مراسم، تاریخ مراسم، زمان بندی، شخص، تلفن، همراه، نوع مراسم، تاریخ تماس بعدی و ... انجام دهد. در این فرم کاربر می تواند عملیات های ویرایش، چاپ، مشاهده نسخه چاپی، ارسال گزارش به اکسل، مشاهده نموداری اطلاعات جستحو شده و ... انجام دهد.

در این فرم این امکان وجود داردکه مستقیماً رزرو انتخاب شده به قرارداد تبدیل شود، مستقیماً پی گیری رزرو انجام شود.


رزواسیون  

در این فرم شما قادر به انتخاب تمامی موارد مربوط به مراسم خود می باشید:

o امکان انتخاب محل برقراری مراسم

o امکان مشاهده تصاویر مربوطه

o انتخاب زمان و مدت برگزاری مراسم، تعداد میهمان ها

o امکان پیشنهاد تاریخ های مناسب جهت برگزرای مراسم

o امکان مشاهده منوهای ارائه شده همراه با تصاویر

o امکان تغییر منو ها

o امکان محاسبه هزینه مراسم با توجه به جزئیات مراسم – می توان با تغییر منوها و جزئیات هزینه ها را کاهش داد.

پس از ثبت اولیه رزرواسیون امکان پیگیری های مجدد موجود می باشدو نهایتا امکان تبدیل رزرو به قرارداد قطعی (یا انصرافی) می باشد.


تنظیم قرارداد/سفارش 

جهت ثبت قرارداد و سفارش های تنظیم شده مورد استفاده قرار می گیرد.

در سفارش، به دلیل اینکه قصد تهیه سفارش مشتری را داریم، نمی توانیم آیتم هایی مانند دست اندرکاران، الصاقات، نوع مراسم، محل برگزاری و جزئیات مراسم را وارد نماییم.


امکانات ثبت قرارداد/سفارش 

1. مشخصات:

درج نوع مراسم، نام شخص، محل برگزاری، تاریخ و ساعت مراسم و تعداد میهمان ها و متن قرارداد و جزئیات و توضیحات مراسم در این بخش صورت می پذیرد.

از امکانات بارز این بخش، امکان مشاهده آلبوم عکس محل برگزاری، ویرایش بندهای قرارداد درج شده پیش فرض و امکان مشاهده جزئیات مراسم به تفکیک نوع مراسم

2. آیتم ها:

آیتم های توافق شده با مشتری در این قسمت درج می شود.

در تعریف کالا می توانید یک منو را تعریف نمایید و در این قسمت فقط اطلاعات منو را درج نمایید.

از امکانات بارز این بخش تغییر تعداد سفارشات به صورت هوشمند با تغییر تعداد میهمان می باشد.

3. ملزومات:

چنانچه در این مراسم نیاز به میز، صندلی و ملزومات این چنینی باشد در این قسمت می توانید آنها را وارد نمایید.

4. دست اندرکاران:

افرادی که در برگزاری این مراسم نقش دارند را در این قسمت با جزئیات سمت، تعداد نفرات و دستمزد هر نفر درج نمایید.

5. الصاقات:

چنانچه لازم باشد عکس یا فایل ضمیمه ای را در سیستم ثبت نمایید، از این قسمت می توانید اطلاعات را ثبت نمایید.

6. تسویه حساب:

امکان درج اطلاعات تسویه حساب در این قسمت وجود دارد (با احتساب تخفیف درصدی یا ریالی).

مشخصات کلی

سیستم عامل : win xp ,win vista , win 7 ,win8
مناسب مشاغل : تالار پذیرایی ، موسسات و شرکت های تشریفات مجالس ، باغ مجالس و ...


اطلاعات پایه

ثبت هزینه و درآمد 
افزایش/کاهش سرمایه 
امکان تعیین نوع مراسم 
امکان ثبت اطلاعات کامل رزرواسیون 
امکان ثبت سفارش 
امکان ثبت الگوی مراسم 
امکان تعریف محل های برگزاری مراسم 
امکان پکیج بندی کالاها 
امکان ثبت کلیه ملزومات مورد نیاز مراسم 
امکان مشاهده آلبوم تصاویر مربوط به محل برگزاری و کالاهای تشکیل دهنده پکیج 
امکان تنظیم تقویم و پیشنهاد تاریخ های مشهور 
نمایش تقویم ویژه مراسم 


انبارداری

امکان ثبت عملیات های انبار پس از انجام مراسم 
گروه گزارشات انبارداری 


امکانات حسابرسی

امکان درج هزينه در هرگروه هزينه 
امکان ثبت عملکرد پرسنل و محاسبه حقوق 
امکان فسخ قرارداد و لغو کلیه عملیات های مالی 


گزارشات

امکان پشتیبان گیری از برنامه به صورت اتوماتیک و دستی و امکان بازگرداني 
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان 
وضعیت گردش کلیه حسابها (دفتر روزنامه) 
گروه گزارشات سرمایه ها 


سایر امکانات

پیام کوتاه: ارسال پیامک های عمومی شامل پیام های تبلیغاتی، تبریک، تخفیفات و ... 
دفترچه تلفن 
امکان صدور خودکار فایل مخصوص اداره ی دارایی TTMS 

مشخصات کلی

شماره مجوز : 8-22600-052133
مرجع صادر کننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قابل نصب روی سیستم عامل ویندوز : win xp-vista-7-8-10
مناسب مشاغل : تالار پذیرایی ، موسسات و شرکت های تشریفات مجالس ، باغ مجالس و ...

گزارشات

امکان پشتیبان گیری از برنامه به صورت اتوماتیک و دستی و امکان بازگرداني :
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان :
وضعیت گردش کلیه حسابها (دفتر روزنامه) :

سوالات متداول :

   سوالات متداول در مورد نرم افزار پردیس

آیا نرم افزار پردیس به تمدید نیاز دارد؟ در این صورت هزینه تمدید چقدر است؟

هزینه آبونمان (400 روزه) نرم افزار پردیس مبلغ 10.000,000 ریال می باشد که پرداخت این هزینه بصورت اختیاری بوده و کاربر با پرداخت هزینه آبونمان ، میتواند از امتیاز بروزرسانی نرم افزار بهره مند گردد. اما درصورتیکه کاربر تمایلی به پرداخت آبونمان نداشته باشد، تنها امتیاز بروزرسانی نرم افزار را نخواهد داشت و نرم افزار با آخرین نسخه بروزرسانی شده در دوره گارانتی کار خواهد کرد و کاربر از سایر امتیازات نرم افزار ازجمله پشتیبانی های تلفنی همانند قبل برخوردار خواهد بود.

سیستم کامپیوتری که جهت کار با نرم افزار پردیس  کاربر نیاز دارد، باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

باتوجه به منابع سخت افزاری کمی که نرم افزار پردیس جهت نصب و اجرا نیاز دارد، به کاربران جهت انتخاب یک سیستم مناسب حق انتخاب زیادی می دهد. شما می توانید از یک کامپیوتر خانگی یا یک لپ تاپ معمولی تا یک کامپیوتر بدون کیس (All In One) و یا یک کامپیوتر صنعتی برای کار با نرم افزار پردیس استفاده کنید. نکته قابل توجه در این میان سالم بودن سخت افزارها می باشد که به مراتب از ظرفیت و مدل آنها مهمتر است.

آیا نرم افزار پردیس فایل آموزشی و راهنمای استفاده ی جامع ای دارد ؟

باتوجه به ارائه نسخه های بروزرسانی نرم افزار پردیس بصورت منظم و در فواصل زمانی معین و جهت جلوگیری از بوجود آمدن مغایرت در فایل های آموزشی و نرم افزار، بهترین روش جهت ایجاد فایل های آموزشی ، روش تولید فایل های آموزشی در درون نرم افزار است. در تولید فایل راهنما برای نرم افزار پلاکنیز از همین روش استفاده شده است. بنحوی که کاربر در هر یک از فرم های نرم افزار پلاک با فشردن کلید F1 میتواند به راهنمای آموزشی مربوط به همان فرم دست یافته و از آن استفاده نماید.

آیا میتوان از نرم افزار پردیس بعنوان نرم افزار صندوق مکانیزه فروش استفاده نمود؟

یکی از قابلیت های نرم افزار پردیس تولید فایل مالیاتی بر اساس آخرین مقررات سازمان امور مالیاتی می باشد. و با توجه به امکان تهیه گزارش موجودی کالاها در انبار ، امکان ثبت مشخصات خریداران و فروشندگان بصورت کامل و در صورت نیاز صدور فاکتورهای رسمی ، امکان نگهداری مانده حساب بدهکاری و بستانکاری مشترکین اعتباری و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ، نرم افزار زعفران مورد تایید اداره دارایی بوده و کاربران می توانند نرم افزار پردیس را بعنوان صندوق مکانیزه فروش به سازمان مربوطه معرفی نمایند.

سخت افزارها و نرم افزارهای جانبی که جهت کار با نرم افزار پردیس می بایست تهیه گردد چه مواردی هستند؟

جهت صدور فاکتور فروش و یا فیش مربوط به خریداران شما می توانید یکی از پرینترهای حراراتی و یا چاپگرهای معمولی موجود در بازار را تهیه نمایید و نرم افزار محدودیتی جهت چاپ بر روی انواع پرینتر ندارد. جهت استفاده از قابلیت نمایش شماره تلفن در داخل نرم افزار و شناسایی مشترک شما میتوانید دستگاه کالر آی دی T-Line را از بخش فروشگاه سایت تهیه نمایید. درصورتیکه تمایل به استفاده از قابلیت ارسال پیام کوتاه برای مشترکین خود از داخل نرم افزار را دارید ، شما می توانید بهمراه نرم افزار پلاک پنل ارسال پیامک را از ما تهیه فرمایید.

دیدگاه کاربران
0

هیچ نظری ارسال نشده

نظر خود را بنویسید

*
*