طبق نظر سنجی های انجام شده در سطح بازار، نرم افزار حسابداری ارزان قیمت که ویژگیهای مورد تائید سازمان امور مالیاتی را داشته باشد، مورد تقاضای مشتریان می باشد. لذا شرکت تیزپرداز برآن شد تا محصولی جدید با ویژگیهای فوق را به عنوان نرم افزار حسابداری تیزپرداز مقدماتی وارد بازار نماید.

این نرم افزار به قیمت استثنایی 75 هزار تومان از ابتدای سال 96 در بازار عرضه خواهد شد .

سایت فروشگاه شباهنگ