نرم افزار حسابداری پیمانکاری نوین سطح 4
0

نرم افزار حسابداری پیمانکاری نوین سطح 4

نرم افزار حسابداری پیمانکاری و ساختمانی نوین با امکان تعریف پروژه های متعدد قابل ارائه به کلیه شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی می باشد.

در این نرم افزار می توانید کلیه امور مربوط به پروژه های خود را به تفکیک مدیریت نمایید.

با خرید این محصول شما می توانید تا 65000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 65000 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 13,000 تومان.


650,000 تومان بدون مالیات.

 اگر صاحب شرکت پیمانکاری متوسط یا بزرگی هستید  سطح چهار نرم افزار حسابدرای پیمانکاری، برطرف کننده نیاز حسابداری ویژه کسب و کار شما می باشد.

مشخصات کلی

مناسب مشاغل : شرکت های پیمانکاری ، ساختمان سازی و ...

اطلاعات پایه

معرفی حساب اشخاص به تعداد :
امکان معرفی کاربر و رمز گذاری جهت ورود به برنامه : 5
امکان گروه بندی اشخاص : نامحدود
سیستم چند واحدی کالا : نامحدود
معرفی واحد برای کالاها : نامحدود
امكان تعريف اشخاص حقوقي و حقيقي :
امکان تعریف صندوق به تعداد نامحدود و تعیین کاربر برای هر صندوق : نامحدود
افزایش/کاهش سرمایه :
تعریف سرمایه دار :
امکان تعریف شرکا و تعریف سهم الشرکه هرکدام و محاسبه اتوماتیک سهم هر شریک :
امکان تعریف منطقه ، مسیر و موقعیت جغرافیایی :
ممنوع المعامله کردن اشخاص :
ارسال لیست اشخاص به اکسل :

فاکتور ها

امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان :
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای هر کالا در فاکتورها :
محاسبه تخفیف کالا در هرسطر فاکتور :
هشدار برای میزان اعتبار اشخاص درفاکتور فروش و سند پرداخت :
تسویه فاکتور به صورت نقد , چک، مانده حساب و POS :
گزارش از سود هر فاكتور هر كالا و هر طرف حساب به صورت مجزا در بازه هاي زماني دلخواه :
درج فاکتور رسمی و غیررسمی :
امکان گزارشگیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه هر فاکتور :
امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور :
امکان مشاهده مانده و ریز حساب مشتري در زمان صدور فاکتور :
صدور فاکتور براساس نرخ فروش به همکار :
صدور فاکتور براساس درصدي از آخرین خرید :
صدور فاکتور براساس درصدي ازمیانگین خرید :
امکان مشاهده نرخ فروش قبلی به مشتري در زمان صدور فاکتور :
امکان درج برگشتی کل فاکتور بصورت اتومات :
امکان ایجاد دریافت ردیفی در فاکتور فروش :

انبارداری

انبارگردانی جهت اصلاح موجودی :

عملیات بانک و چک

دفتر چک(انتقال چکها به بانک، تایید وصول چکها، برگشت چک، نقد کردن چک و رویت وضعیت چک و لغو آخرین مرحله آن) :
امکان ثبت چکهای باطله و تضمینی دریافتی و پرداختی :
دريافت چک :
تعریف بانک و حساب بانکی : نامحدود
مدیریت چکهای دریافت و پرداخت شده :
ثبت واریزي هاي صندوق به بانک :
ثبت کارمزد و هزینه هاي بانکی :
ثبت برداشت هاي از طریق عابر بانک و حواله بانکی :
ثبت انتقالی بین بانکی :
ثبت سود هاي بانکی واریزي :
صدور گواهی دریافت چک :
گزارش ریز گردش هر چک :

امکانات حسابرسی

روئیت و چاپ ریز حساب اشخاص به صورت تفکیکی :
تراز آزمایشی دو ستونی :
تراز آزمایشی چهار ستونی :
ثبت دریافت و پرداخت های نقدی :
امکان صدور سند حسابداری به صورت دستی ،حذف و اصلاح اسناد :
انجام عملیات حسابداری برای چند شرکت یا موسسه بر روی یک سیستم : نامحدود
کنترل صندوق و فروش روزانه شامل باز و بسته کرن صندوق با ثبت تاريخ وساعت، صفرکردن صندوق، ثبت کسرو اضافه صندوق، پرداخت هزينه :
عمليات دريافت و پرداخت :
ثبت وجه های دریافتی و پرداختی با امکان صدور سند حسابداری :
ثبت دفتر روزنامه :
چاپ گزارش در سطح سند جزء :
مشاهده کلیه اسناد حسابداري در سطح جزء :
مشاهده کلیه اسناد غیر تراز احتمالی در سیستم :
مشاهده ترازنامه و یا تراز آزمایشی بصورت T :
بستن حساب های موقت و دائم بصورت اتومات :
ثبت انتقالی بین صندوق ها :
تعیین میانگین روزانه مجاز تسویه حساب :
ویرایش و تغییر شماره سند کل :
صدور حواله انبار اتومات :
صدور رسید انبار اتومات :

گزارشات

تراز چهار ستونی :
محاسبه سود و زیان هر شخص دربخش مدیریت قسمت سود و زیان :
لیست بدهکاران و بستانکاران :
تراز دوستونی :
امکان مشاهده گزارش مانده اعتبار اعضا :
تهيه گزارشات نموداري و آماري :
امکان گزارشگیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه هر کالا :
امکان گزارشگیری از سود بر اساس بازه های زمانی دلخواه هر طرف حساب :
گزارش هزينه ها و درآمد ها به تفکيک :
ثبت هزینه و درآمد و گزارشات مربوطه :
گزارش ریز حساب هر شخص بصورت کلی :
گزارش مانده حساب اشخاص براساس گروه های خاص :
گزارش مشاهده صرفا اشخاص دارای مانده :
گزارش مشاهده صرفا اشخاص فاقد مانده :
گزارش مشاهده صرفا اشخاص دارای مانده بدهکار :
گزارش مشاهده صرفا اشخاص دارای مانده بستانکار :
گزارش مشاهده صرفا اشخاص فاقد اعتبار :
گزارش جمع اسناد دریافتنی پاس نشده و مشاهد ریز اسناد مذکور :
گزارش جمع اسناد پرداختنی پاس نشده و مشاهد ریز اسناد مذکور :
گزارش پرسود ترین اشخاص :
چاپ گزارش در سطح سند کل :

سایر امکانات

انتقال اتوماتیک اطلاعات به سال مالی جدید :
جستجوی پیشرفته(چک، نقد، هزینه، اشخاص، بانکها، کالا و جستجوی کلی) :
تعريف کاربران و تعیین سطوح اختیارات هر کاربر : نامحدود
دفترچه تلفن :
امکان تعریف فروشهای فوق العاده و فعال نمودن آن در سیستم و محاسبه اتوماتیک تخفیف فروش به صورت کالا به کالا :
ماشین حساب :
دفترچه یادداشت :
سال مالی فعال :
امکان درج 6 خط متن زیر فاکتور :
امکان درج 3 خط متن زیر حواله :
امکان درج 3 خط متن زیر سند حسابداری :
امکان تعیین سایز A4 یا A5 :

پیمانکاری

امکان تعریف پروژه های متعدد (نامحدود) به صورت مجزا :
امکان تعریف مراکز هزینه :
امکان تعریف اشخاص به تفکیک پیمانکاران، کارفرمایان، کارمندان، کارگران، فروشندگان مصالح، شرکا، خریداران و… :
امکان تعریف تنخواه گردان ها و ثبت هزینه های انجام شده توسط آنها به تفکیک پروژه ها :
امکان ثبت انواع هزینه ها به تفکیک پروژه (هزینه حقوق و دستمزد، خرید مصالح، اداری و…) :
امکان دسته بندی و تعریف انواع ابزار و مصالح :
امکان انتقال مصالح بین انبارهای پروژه ها :
امکان محاسبه سود و زیان به تفکیک پروژه ها :
امکان تهیه صورت وضعیت برای هر پروژه در بازه زمانی مختلف و به تفکیک پروژه های مختلف :
امکان تهیه لیست بدهکاران و بستانکاران به تفکیک پروژه ها :
امکان تهیه گزارش از ریز هزینه های انجام شده در هر پروژه به تفکیک و ارائه صورت هزینه به کارفرما :
امکان تهیه گزارش گردش حسابها (کارفرمایان، پیمانکاران، شرکا، کارمندان، کارگران، تنخواه گردانها، خریداران و…) در هر پروژه :
امکان مشاهده نمودار هزینه های هر پروژه :
امکان مقایسه هزینه ها و سود و زیان پروژه ها به صورت نموداری :
امکان مشاهده سود و زیان پروژه ها به صورت درصدی :
ثبت و ویرایش انواع فاکتورهای خرید، مصرفی، فروش،مرجوعی مصالح برای هر پروژه :
امکان بستن و انتقال حساب پروژه ها به تفکیک، به صورت خودکار در پایان سال :
امکان ثبت درصد حسن انجام کار برای پیمانکار :
امکان ثبت درصد حسن انجام کار پیمانکار برای پرسنل :
امکان تهیه گزارش صورت حساب مربوط به حسن انجام کار :

سایر مشخصات محصول

درصد تخفیف گروه اشخاص :
یادآوری ماهانه :
گزارش جمع اسناد تضامنی مسترد نشده و مشاهد ریز اسناد مذکور :
امکان درج شماره سند روزانه بصورت اتومات :
امکان پاك سازي شماره سند روزانه کلیه اسناد حسابداري :
امکان جستجو در بازه زمانی :

دیدگاه کاربران
0

هیچ نظری ارسال نشده

نظر خود را بنویسید

*
*