سیستم حقوق و دستمزد پرسنل

نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا محاسبه دقیق و کامل حقوق و دستمزد ماهانه پرسنل و مزایای متعلقه مستمر و غیر مستمر به همراه لحاظ نمودن قوانین استخدامی و طبقه بندی مشاغل در کنار ارتباط مستقیم با سایر زیر سیستمها و انتقال اطلاعات از آنها در کنار معرفی پارامتریک و انعطاف پذیری آنها در مقابل تغییر قوانین از مشخصات اصلی نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا می باشد.

با خرید این محصول شما می توانید تا 200000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 200000 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 40,000 تومان.


 

  

از مشخصات دیگر نرم افزار حقوق و دستمزد می توان محاسبات وامها و مساعده و کسورات قانونی و محاسبه صحیح و سریع حقوق ماهانه به همراه گزارشان متنوع و ماتریسی و ارسال نتایج به سایر سیستمها را نام برد.

نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی آرپا به صورتی کاملا انعطاف پذیر تمامی نیازهای سازمان های بزرگ و شرکتهای کوچک را به راحتی مرتفع می نماید.

 

 

برخي از مشخصات نرم‌افزار حقوق و دستمزد آرپا  

 

•  معرفي مشخصات عمومي و ثبت سوابق کارکرد پرسنل، انواع استخدام و تنظيم ضرايب و الزامات قانوني

•  ارتباط کاملا" ساده سيستم محاسبه حقوق با تمامي کارت هاي ساعت موجود

• انجام عمليات محاسبه حقوق واقعي و تنظيم حقوق جهت ديسکت بيمه و ماليات بصورت مجزا

•  امکان انتصاب تمامي مزاياي مستمر و غيرمستمر بصورت کاملا پارامتريک و نگهداري سوابق تمامي آنها

•  امکان تعيين تمامي عوامل حقوقي معاف از ماليات ، بيمه و نگهداري سوابق احکام حقوقي پرسنل

• معرفي انواع مرخصي مانند: مرخصي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، تشويقي و انتقال مانده به دوره بعدي

• تعريف عوامل کارکرد بصورت پارامتريک:کارکرد عادي، انواع اضافه کاري، شب کاري و.... به تفکيک نوع استخدام

•  تعريف عوامل حقوقي ، مزايا و کسور بصورت فرمولي با تنظيمات مورد نياز و لحاظ نمودن شرطهاي محاسباتي

•  امکان محاسبه حقوق کارکنان ساعتي و حق المشاوره بر اساس ساعت حضور و بر مبناي مورد کارکرد

•  معريف انواع وامها و تمامي بدهيهاي کارکنان به همراه تعيين اقساط ماهانه و کنترل مانده و صورتحساب

• معرفي انواع صندوق پس انداز، رفاه کارگران و.... به همراه فرمولهاي محاسباتي و مشاهده مانده در فيش حقوق

•  معرفي انواع کسور مستمر و غير مستمر بصورت فرمولهاي محاسباتي و تنظيمات لازم

• محاسبه حقوق واقعي و لحاظ نمودن حقوق قانوني جهت تهيه گزارشات براي مرکز دولتي در تمامي حالتها

• معرفي انواع بيمه اجباري، سختي کار و همچنين انواع بيمه هاي تکميلي و تعيين فرمولهاي محاسبه آنها

  • انجام عمليات تعديل مالياتي و تعديل سنواتي و ذخاير بصورت ماهانه و سالانه

• تعريف جداول مالياتي و نگهداري سوابق در صورت تغيير و لحاظ نمودن قوانين معافيت

• معرفي انواع اضافه کاري، تعطيل کاري، ماموريت و... بصورت فرمولهاي محاسباتي

• تنظيم ضرايب محاسبه جريمه مانند: غيبت، تأخير، تعجيل و در نظر گرفتن معافيتهاي ماهانه

•  محاسبه عيدي و سنوات بصورت کاملا پارامتريک به همراه در نظر گرفتن مرخصي بدون حقوق و غيبت و...

  •  محاسبه و بازخريد مرخصي استفاده نشده پرسنل در زمان دلخواه

• ارتباط مستقيم تمامي جزئيات عوامل حقوق با حسابداري و تفصيليهاي شناور جهت صدور سند خودکار

•  امکان ارتباط عوامل حقوق و پرسنل به حسابهاي پروژه جهت لحاظ نمودن هزينه مرتبط با آن

•  امکان تهيه اطلاعات بصورت ديسکت شامل:ديسکت ماليات، بانک، بيمه، ليست مساعده، ليست تعاوني و...

•  امکان تهيه گزارش ليست بانک، ليست بيمه، ليست مساعده، ليست امضاء، ليست حقوق با فرمتهاي استاندارد

•  امکان تهيه فيش حقوقي در فرمتهاي مختلف و امکان تغيير و طراحي آن توسط کاربر

دیدگاه کاربران
0

هیچ نظری ارسال نشده

نظر خود را بنویسید

*
*