سیستم خزانه داری و عملیات چک

     تأمين منابع نقدينگي، وصول به موقع مطالبات ، پاسخگويي به تعهدات و جمع‌آوري اطلاعات خلاصه و مفيد، مورد نياز تمامي شرکتها بوده و از ويژگيهاي بارز اين سيستم مي‌باشد. کنترل وجوه نقد، اسناد دريافتني و اسناد پرداختني و نگهداري سوابق آنها، خصوصا در سازمانهايي که با حجم بالاي اطلاعات سر و کار دارند، اهميت به سزائي داشته و کليه اين موارد به راحتي با نرم‌افزار خزانه داري آرپا قابل انجام مي‌باشد.  

با خرید این محصول شما می توانید تا 150000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 150000 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 30,000 تومان.


برخي از مشخصات نرم ‌افزار خزانه داري آرپا

 

•  معرفي حسابها مانند: حسابهاي بانکي، حسابهاي صندوق، حسابهاي تنخواه ...و دسته چکهاي مربوطه  

• ثبت عمليات دريافت و پرداخت به صورت نقد ، چک ،برات و سفته به صورت توأم به تفکیک شعبه

• مشاهده رأس چکهاي دريافتي و پرداختی ، رآس حساب ، رآس فاکتور در تمامي برگه های مورد استفاده 

•  امکان دريافت پيش‌دريافت و پرداخت پيش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پيش‌فاکتور خريد ...

•   انجام عمليات بيع متقابل و تسويه حساب با استفاده از حساب شخص سوم 

•  معرفي شرايط تسويه براي فاکتورها به همراه تاريخ تسويه و استفاده از تخفيف زود هنگام در مورد تسويه نقدي 

•  امکان مشاهده پيش بيني نقدينگي با استفاده از چکهاي دريافتي و پرداختي و موعد سررسيد حساب اشخاص

•  امکان تسويه برگه ها از داخل خود برگه هاي خريد و فروش و مشاهده برگه های تسویه نشده و بدهی سنی

•  چاپ چک در فرمتهاي قابل تعريف به همراه عکس اسکن شده چک جهت جلوگيري از خطاهاي احتمالي 

•  الصاق شماره رديابي دفتر چک دستي به چکهاي ورودي و خروجي و پيگيري ساده تر آنها براي کاربر 

• ثبت تمامي عمليات چکهاي دريافتي به صورت روزمره مانند: دريافت ، واگذاري ، وصول، نقد کردن چک دريافتي و واريز به حساب صندوق و بانک، برگشت، پس دادن ،تعویض ، دریافت و عودت چک تضمین،خرج کردن

•  امکان نگهداري سوابق چکهاي دريافتي و پرداختي و مشاهده تمامي عمليات گردش چک 

•  امکان دريافت چکهاي داراي سابقه قبلي با انتخاب از ليست و عدم وارد کردن اطلاعات مجدد چک 

• ثبت تمامي عمليات چکهاي پرداختي به صورت روزمره، مانند: صدور چک، پرداخت چک، پس گرفتن چک، پاس شدن چک، ابطال چک، نقد کردن چک و واريز به بانک و صندوق،تعویض، پرداخت وعودت چک تضمین

•  تيک نمودن حسابهاي خزانه داري با حسابداري به صورت اتوماتيک ومشاهده موارد مغايرت 

•  امکان تهيه صورت مغايرت بانکي به صورت اتوماتيک و دستي با فرمت بانکهاي مختلف 

•  مشاهده گردش عمليات چکهاي دريافتي و پرداختي به صورت تو در تو تا سطح برگه صادره 

•  آلارمهاي لازم قابل تنظيم روز براي چکهاي دريافتي و پرداختي به صورت منظم، هنگام ورود به برنامه 

•  انجام عمليات صدور و پرداخت بن خريد کالا و انجام کليه عمليات مربوط به پرداخت و تسليم بن کالا

       •  ثبت تسهیلات به همراه مشخصه های باز پرداخت و میزان درصد کارمزد بانکی و نوع وام و...

•  امکان تنظیم آلارمهای هشدار جهت اقساط پرداختی در هنگام تاریخ بازپرداخت

•  تهیه گزارشات جامع از میزان وام دریافتی و میزان اقساط پرداخت شده و مانده وام ها

•  تهیه گزارش کلی از اقساط پرداختنی بصورت کلی و به تفکیک هر بانک در بازه تاریخی دلخواه

دیدگاه کاربران
0

هیچ نظری ارسال نشده

نظر خود را بنویسید

*
*